Contact en Links

Samen is meer

Marleen Van Hoornyck. (°1960)

Werkzaam in het lager onderwijs (Levensbeschouwing/ PEGO),

geïnspireerd door verbindende communicatie en interlevensbeschouwelijke dialogen.

Auteur van ZooMemo.

info@samenismeer.be

 

Ik droom van een wereld waar ieders eigenheid de ander verrijkt en niet bestrijdt. Een wereld waar competitie niet meer belangrijk is, waar iedereen tot zijn recht mag komen en kwaliteiten een meerwaarde kunnen zijn voor een ander.

Coöperatieve spellen zijn voor mij een leuk speel- en oefenterrein om deze waarden te ervaren.

 

 

 

Heidi De Potter. (°1986)

Onderwijzeres, met aandacht en passie voor Meervoudige Intelligenties, coöperatief leren en het creëren van spelvormen waar samenwerken centraal staat.

heididepotter@hotmail.com

LINKS

- Sunny Games (ook bekend als Zonnespel) geeft coöperatieve spellen uit voor verschillende leeftijden. www.sunnygames.nl

 

- Anne Mijke van Harten geeft advies en workshops over spelmaterialen met een educatieve waarde.

www.earthgames.nl