Coöperatieve spellen en memoriespel

Samen is meer

Samenwerkingsspellen zijn anders van opzet dan de gangbare competitieve spellen: Er is een ingebouwde tegenstander, een obstakel, een bedreiging, of meerdere tegenwerkende elementen die het spel kunnen doen eindigen of vastlopen.

De bedoeling is dat wij gaan samenwerken om het spel tot een goed einde te brengen: we overleggen met elkaar en vormen een team om deze "spelbrekers" meester te worden en samen te winnen tegen het spel.

We spelen dus echt mét elkaar in plaats van tegen elkaar.

 

In plaats van ieder-voor-zich proberen de beste te zijn, verschuift de focus naar samenwerken. Met deze input biedt een coöperatief spel heel wat voordelen:

- Iedereen hoort er bij. Ouders en jonge kinderen, of spelers van verschillende leeftijden kunnen samen spelen zonder concurrenten te zijn.

- Er is een sfeer van samenhorigheid. We creëren door het spel een nieuwe werkelijkheid waar we samen in op gaan.

- In deze speelsfeer leren we gebruik te maken van elkaars talenten en oefenen we communicatieve vaardigheden.

- Kinderen leren delen, samen beslissingen nemen, spelen en werken als een team met respect voor elkaar.

- Niemand geraakt gedemotiveerd omdat hij als enige aan het verliezen is. Iedereen blijft betrokken doorheen gans het spel.

Sunny Games op de Spellenbeurs in Antwerpen.

 

EEN COÖPERATIEF MEMORIESPEL

Het gekende memoriespel is nog steeds een speelplezier voor jong en oud. Het is eenvoudig,

en je kan het snel even spelen als tussendoortje. Wij kozen voor een coöperatief memoriespel,

en creëerden ZooMemo.

 

Wat is het verschil met een gewoon memoriespel?

“Een coöperatief spel is voor wie niet tegen zijn verlies kan”, horen we wel eens zeggen. Dus wie graag memorie speelt en niet tegen zijn verlies kan, zou dan een coöperatieve memorie kunnen spelen, vindt men.

Onze ervaring is dat een coöperatief spel veel meer is dan een troostdoekje voor “een spel verliezen”. Het samen opgaan in de vreugde, het delen in de spanning van “zal het wél of niet lukken?”, samen juichen of samen gillen: dit is wat een klassiek (memorie)spel niet kan bieden.

De ervaring van het samenzijn met gedeelde emoties is een positieve motivatie om een coöperatief spel te spelen.

 

Een coöperatief memoriespel: het verschil met andere coöperatieve spelen:

De samenwerking is anders: Coöperatieve spellen hebben doorgaans een strategisch element, en de samenwerking bestaat hierin dat de spelers samen overleggen, mogelijkheden overwegen en beslissingen nemen. Dat is zeer waardevol als de spelers qua intelligentie ongeveer gelijkaardig zijn, en/of van elkaar willen leren. Dan wordt samenwerken echt mogelijk.

Maar niet elk kind is goed in strategisch denken. En sommige spelers vinden het niet leuk dat ze daardoor geen deel hebben aan de samenwerking.

In een memoriespel is iedereen gelijk, want het gaat niet om strategie. De 5-jarige is even "slim" als de 50-jarige (of misschien zelfs slimmer als het om memorie gaat...). En iemand die weinig onthoudt, kan in een coöperatieve memorie een even grote bijdrage leveren, want een detail kan van fundamenteel belang zijn.

 

In een coöperatief memorispel is de noodzaak van samenwerking en het luisteren

naar elkaar heel belangrijk, anders lukt het niet.

 

Het samengevoel is sterk, en iedereen kan meedoen.

Gedurende meer dan 2 jaar is dit spelconcept getest bij kinderen tussen 6 en 10 jaar, en wij kunnen getuigen van hun groot enthousiame en de leuke sfeer.

Op de volgende pagina lees je meer over ZooMemo.